IV-й Міжнародний Конгрес з інфузійної терапії Матеріали конгресу

Індивідуальні механізми кардіогенного шоку у хворих на гострий інфаркт міокарда як передумова до корекції лікування
Інфузійна терапія при деяких інфекційних хворобах
Інфузійна терапія в клініці внутрішніх хвороб
Принципові засади системного забезпечення індивідуалізації інфузійної терапії
Сучасні уявлення про фізіології та патології ендотелію судин головного мозку
Використання інфузійних препаратів для корекції метаболічного ацидозу
Ускладнення інфузійної терапії
Інфузійна терапія в корекції порушень гомеостазу при хворобах нирок
Можливості поєднаної детоксикаційної терапії хронічних хворих в умовах бальнеологічних курортів
Патогенетичні принципи інфузійної терапії при патології печінки у дітей: історія і перспективи
Дезінтоксикаційна та метаболічна терапія при вірусних гепатитах у дітей
Застосування препаратів на основі гідроксиетилкрохмалів при лікуванні хворих з опіковим шоком
Можливості та перспективи подальшого розвитку позагоспітальної гематологічної допомоги (організаційні, клінічні, економічні та соціальні аспекти)
До питання створення інфузійних розчинів з фізіологічними буферами
Інфузійна терапія як обов'язковий компонент в комплексній терапї хворих на гострий панкреатит
Корекція стану мікроциркуляторного русла і запальних процесів при захворюваннях організму препаратом Латрен
Обгрунтування створення препарату для парентерального харчування – Глюксилу
Новий комбінований інфузійний препарат кардіотропної дії
Лікування хворих з флегмонами верхньої кінцівки з застосуванням способу тривалої регіонарної внутрішньоартеріальної антибактеріальної інфузії
Нові підходи до кріоконсервування та оцінки життєздатності ядровмісних клітин кордової крові