Вимоги до оформлення статей та тез

IV Міжнародний конгрес з інфузійної терапії

12-13 жовтня 2020 р.; On-line

До уваги учасників IV Міжнародного конгресу з інфузійної терапії (12-13 жовтня 2020 р.).

З огляду на епідеміологічну ситуацію оргкомітет Конгресу за погодженням з МОЗ України прийняв рішення про проведення IV Міжнародного конгресу з інфузійної терапії

в режимі On-line.

Конгрес відбудеться 12-13 жовтня 2020 р. Для ознайомлення з правилами реєстрації та доступу до трансляції конгресу перейдіть у розділ "Учасникам" - "Зареєструватися".

Учасники конгресу мають можливість надіслати до оргкомітету тези доповідей, які будуть опубліковані у журналі «Інфузія & Хіміотерапія» з присвоєнням цифрового ідентифікатора DOI.

Авторам тез доповідей, що відповідатимуть тематиці конгресу, буде запропоновано зробити запис відеовиступу (3-5 хвилин), який буде розміщено на сайті конгресу. Доступ до онлайн-секції постерних доповідей буде здійснюватися через сайт конгресу.

Учасники конгресу отримають сертифікати з відповідною кількістю балів, що враховуватимуться при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Тематика конгресу:

 • Актуальні питання інфузійної терапії при критичних станах і в терапевтичній практиці.
 • Сучасні підходи до знеболення згідно останніх європейських рекомендацій
 • Раціональна антибактеріальна терапія та антибіотикорезистентність
 • Кровозберігаючі технології (Patient Blood Management), актуальні рекомендації ВООЗ
 • Проблема периопераційного стресу та шляхи її вирішення
 • Інтенсивна терапія гострого інсульту
 • Проблеми інфузійної терапії в кардіології та ендокринології
 • Актуальні питання респіраторної медицини
 • Експериментальна і клінічна трансфузіологія
 • Контроверсійні питання інфузійної терапії
 • Методи та засоби проведення інфузійної терапії
 • Неінтенсивна інфузійна терапія
 • Можливості інфузійної терапії в лікаря сімейної практики
 • Загальні (міждисциплінарні) питання інфузійної терапії
 • Персоніфікована інфузійна терапія
 • Терапія супроводу онкологічного пацієнта
 • Персоніфікована терапія в онкології
 • Інфузійна терапія онкологічного пацієнта

Вимоги до оформлення тез доповідей.

1. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України), російською або англійською (для іноземних громадян).

2. Тези доповідей, поданих українською або російською мовами повинні бути представлені з перекладом на англійську мову.

3. Об’єм тез доповідей (разом з англійським перекладом) має не перевищувати 2-х сторінок формату А4.

4. Параметри форматування:

- редактор Microsoft Word 93-2010;

- шрифт Times New Roman (кегль 12 пт), міжрядковий інтервал – 1,5;

- поля з усіх сторін – 2,0 см.

- назва файлу має містити прізвище автора англійською мовою (наприклад: Petrenko.doc);

- у випадку кількох тез до прізвища першого автора слід додати після крапки перше слово назви роботи (наприклад: Andrienko.Aktualni.doc).

Структура оформлення тез доповідей*:

- назва роботи великими літерами;

- прізвище та ініціали автора/авторів;

- повна назва установи (закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу), місто, країна;

- мета дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати та обговорення, висновки, ключові слова (без абзаців).

5.  Текст тез не повинен містити рисунків, формул та посилань на літературу;

6. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) можуть бути використані лише після згадування повного терміну (наприклад: Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України));

7. Назва тез не повинна містити скорочення, а також патентованої (торгової) назви лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення;

8. Текст не повинен містити орфографічних та стилістичних помилок!

9. Файл з тезами прикріпити до електронного листа;

10. Окремим файлом до тез додається інформація «Для кореспонденції»: П.І.Б. (повністю), назва установи, робоча адреса, телефон та електронна пошта. Автор, відповідальний за зв’язок з редколегією збірника, наводиться першим. Назва файлу повторює назву файлу тез та додатково після крапки містить слово «Author» (наприклад: Petrenko.Author.doc);

УВАГА!

- тези доповідей, що не відповідають зазначеним вище вимогам або подані невчасно, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ ТА НЕ ПУБЛІКУВАТИМУТЬСЯ.

- відповідальність за зміст матеріалів несуть АВТОРИ.

* Зразок

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Андрієнко О.Ю. 1, Удовенко М.В. 2

1Харківський державний медичний університет, м. Харків, Україна

2Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, м. Харків, Україна

Мета. Текст

Матеріали і методи. Текст

Результати та обговорення. Текст

Висновки. Текст

Ключові слова. Текст

Матеріали, у зазначеному форматі, надсилати до 25.09.2020 року на електронну адресу – info@infusiontherapy.org, в темі листа зазначити – «Тези_Петренко_Інфузійний_Конгрес», де «Петренко» – прізвище автора тез.

Електронна адреса для листування: info@infusiontherapy.org

Контакти.

Голова оргкомітету: Кондрацький Богдан Олексійович, +38 (067) 937-42-65

Телефон гарячої лінії: 0800-400-405

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

22-07-2020