Вимоги до оформлення статей та тез

1. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України), російською або англійською (для іноземних громадян).

2. Тези доповідей, поданих українською або російською мовами повинні бути представлені з перекладом на англійську мову.

3. Об’єм тез доповідей (разом з англійським перекладом) має не перевищувати 2-х сторінок формату А4.

4. Параметри форматування:

- редактор Microsoft Word 93-2010;

- шрифт Times New Roman (кегль 12 пт), міжрядковий інтервал – 1,5;

- поля з усіх сторін – 2,0 см.

- назва файлу має містити прізвище автора англійською мовою (наприклад: Petrenko.doc);

- у випадку кількох тез до прізвища першого автора слід додати після крапки перше слово назви роботи (наприклад: Andrienko.Aktualni.doc).

Структура оформлення тез доповідей*:

- назва роботи великими літерами;

- прізвище та ініціали автора/авторів;

- повна назва установи (закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу), місто, країна;

- мета дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати та обговорення, висновки, ключові слова (без абзаців).

5.  Текст тез не повинен містити рисунків, формул та посилань на літературу;

6. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) можуть бути використані лише після згадування повного терміну (наприклад: Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України));

7. Назва тез не повинна містити скорочення, а також патентованої (торгової) назви лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення;

8. Текст не повинен містити орфографічних та стилістичних помилок!

9. Файл з тезами прикріпити до електронного листа;

10. Окремим файлом до тез додається інформація «Для кореспонденції»: П.І.Б. (повністю), назва установи, робоча адреса, телефон та електронна пошта. Автор, відповідальний за зв’язок з редколегією збірника, наводиться першим. Назва файлу повторює назву файлу тез та додатково після крапки містить слово «Author» (наприклад: Petrenko.Author.doc);

УВАГА!

- тези доповідей, що не відповідають зазначеним вище вимогам або подані невчасно, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ ТА НЕ ПУБЛІКУВАТИМУТЬСЯ.

- відповідальність за зміст матеріалів несуть АВТОРИ.

* Зразок

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Андрієнко О.Ю. 1, Удовенко М.В. 2

1Харківський державний медичний університет, м. Харків, Україна

2Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, м. Харків, Україна

Мета. Текст

Матеріали і методи. Текст

Результати та обговорення. Текст

Висновки. Текст

Ключові слова. Текст

Матеріали, у зазначеному форматі, надсилати на електронну адресу – info@infusiontherapy.org, в темі листа зазначити – «Тези_Петренко_Інфузійний_Конгрес», де «Петренко» – прізвище автора тез.

22-07-2020