II INTERNATIONAL CONGRESS ON INFUSION THERAPY Proceedings

Роль внутривенной формы ацетаминофена в лечении острой боли: обзор литературы и собственный опыт. Йовенко И.А, Кузьмова Е.А., Царев А.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАЗМОЗАМІННИКА «РЕОСОРБІЛАКТ» В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ФЛЕГМОНОЗНО-НЕКРОТИЧНОЇ БЕШИХИ. Іоффе О.Ю., Крижановський Я.Й., Кульбака В.С., Меллін В.М., Галига Т.М.
ИНФУЗИОННАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ФТОРХИНОЛОНАМИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ. Капшитарь А. В.
РЕИНФУЗИЯ КРОВИ ИЗ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТЕЙ. Капшитарь А. В.
МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ УРГЕНТНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ. Клигуненко Е.Н., Кравец О.В., Сорокина Е.Ю., Кизь С.Г., Панин А.Н., Боброва Т.В., Страх О.П
Роль криоконсервированного лейкоконцентрата кордовой крови в коррекции различных форм иммунодефицитных состояний. Кожина О.Ю., Гольцев К.А., Бондарович Н.А.
Лікування моксифлоксацином інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень з урахуванням особливостей мікробіоценозу харкотиння. Коваленко С.В.
Клінічна ефективність застосування препаратів гідроксиетилкрохмалю у дітей з поширеними опіками при розвитку септичних ускладнень. Козинець Г.П., Осадча О.І., Боярська Г.М., Коваленко О.М.,
Вивчення специфічної активності інфузійного препарату Гекотон на моделі експериментального токсичного гепатиту. Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Кондрацький Я.Б., Качмарик Д.Л., Панас О.М., Вин
Применение L-аргинина в акушерской практике (обзор литературы). Корниец А.И.
Вплив інфузійної терапії на розвиток ендогенної інтоксикації при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті. Крилюк В.О., Рощін Г.Г., Гудима А.А., Кондрацький Б.О.
Трансмембранний діаліз у лікуванні хворих з інтоксикаційним синдромом на тлі гострої хірургічної патології. Кришень В.П., Лященко П.В., Задорожній В.В.
Досвід використання тівортіну та тівортіну аспартату в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію ІІ –ІІІ функціонального класу. Кулик А.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА Т-КЛІТИННІ ЛІМФОМИ ШКІРИ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕОСОРБІЛАКТУ. Курган Д.М.
ПАТОГЕНЕЗ І ЛІКУВАННЯ ДИСЕМІНОВАНОГО ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЗСІДАННЯ КРОВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРИГІНАЛЬНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ ТА РЕОСОРБІЛАКТУ. Курган М.Г., Кокоруз М.В., Курган Г.М., Новак В.Л.
Преимущества применения реосорбилакта в составе инфузионной терапии при проведении реваскуляризирующих операций при острой ишемии нижних конечностей. Курудимова А.А., Голынский Г.Ю., Додул А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ФОРМИ L-АРГІНІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ НИРОК ІI І ІІI СТУПЕНЯ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ. Курята О.В., Фролова Є.О.
Упереджуюча інфузійна терапія при операціях в умовах реґіонарної анестезії у хворих з діабетичною кардіоміопатією. Лисенко В.Й., Голяніщев М.О.
Контрольована периопераційна інфузійна терапія у хворих з ІХС та серцевою недостатністю. Лисенко В.Й., Ляшок А.Л., Карпенко Є.О., Маленко А.Ю.
РОЛЬ РЕОСОРБІЛАКТУ В ЛІКУВАННІ ГІПОКСІЇ ПАРЕНХІМИ НИРОК ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. Лук’яненко Н.С., Кенс К.А., Короляк О.Я.