II INTERNATIONAL CONGRESS ON INFUSION THERAPY Proceedings

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМИ НЕСФОРМИРОВАВШИМИСЯ СВИЩАМИ ТОНКОЙ КИШКИ. Белозеров И. В., Андреев Г. И., Логачев В. К.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ. Бобрицька В.В.
АНЕМІЯ, ЗУМОВЛЕНА ПОЄДНАННЯМ ДЕФІЦИТУ ЗАЛІЗА ТА ВІТАМІНУ В12: ОЦІНКА МОРФОЛОГІЧНИХ АНОМАЛІЙ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ. Бублій Ю.С., Гайдукова С.М.
Концентрація ізогемаглютинінів на етапах донорського автоматичного плазмаферезу. Буркова І. С., Банах О. І., Жученко Т. Г., Придатченко І. Р.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕОСОРБІЛАКТУ ПРИ ПОШИРЕНОМУ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ. Валецький Ю.М., Валецька Р.О., Гуль І.В., Загорулько В.М., Прокоп’юк С.І., Табачак А.Ф.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗА У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (огляд літератури). Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Андріяка А.О., Баб’як Ю.І.
МАРКЕРИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРІ ЛЕЙКОЗИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИВНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ. Видиборець С.В., Гартовська І.Р., Борисенко Є.О.
Роль нутритивної підтримки у формуванні клініко-патогенетичної відповіді при травматичній хворобі у геронтологічних хворих. Волкова Ю.В.
МЕТОДИ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ФРАКЦІОНУВАННІ ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ. Вороняк М.І.
Случай TRALI в отделении интенсивной терапии. Воротынцев С.И., Кикнадзе Н.О., Звегинцева И.А., Лавринец А.В.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ДІАГНОСТИКУ І ЛІКУВАННЯ ЛІМФОМИ ХОДЖКІНА. Гайдукова С.М., Андріяка А.О., Видиборець С.В.
Можливості використання інфузії L-аргініну для корекції розладів спланхнічної та легеневої гемодинаміки при сепсисі у дітей. Георгіянц М.А., Корсунов В.А.
Інфузійна терапія септичного шоку у дітей в світлі останніх консенсусів та дискусії що до ліберальної/рестриктивної дилеми. Георгіянц М.А., Корсунов В.А.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ АБСОЛЮТНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И МЕЖПОЛУШАРНОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ В ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА «НИМОДИПИН» У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ
Дослідження енергетичного метаболізму в тканинах гнійної рани при застосуванні інфузійних засобів на основі сорбітолу та ксилітолу. Готь І.М., Медвідь Ю.О., Кондрацький Б.О.
ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ. Гусева С.А.
Лечение диабетических ангиопатий. Дышлюк В.Ф., Корчинский В.Н.
Впровадження нових підходів до підвищення рівня вірусної безпеки донорської крові. Дяченко В.Л., Шагінян В.Р., Максименок О.В., Сергеєва Т.А., Круглов Ю.В., Андріанова І.В., Дяченко М.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ І ВВЕДЕННЯ ІН’ЄКЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Євстратьєв Є.Є, Калинюк Т.Г., Ол