II INTERNATIONAL CONGRESS ON INFUSION THERAPY Proceedings

Афінна хроматографія в промисловій очистці плазмових протеїнів – тенденції на майбутнє
Трансфузійна медицина: погляд на проблему та перспективи розвитку
Принципи вибору інфузійних розчинів
Сучасний погляд на проблему мікроциркуляторного дистресу при сепсисі та можливості його інтенсивної терапії
Трансфузійна терапія септичних і критичних станів в гематологічній клініці
Особливості трансфузійної підготовки постраждалих з термічною травмою при ранніх оперативних втручаннях
Сучасна інфузійна терапія в опіковому шоці
Аспекти безпеки інфузійної терапії у новонароджених
Інтенсивна терапія септичних ускладнень в серцево-судинній хірургії
Ацетонемічний синдром у дітей: патогенез, раціональна інфузійна терапія
Реінфузія крові та інфузійна терапія у лікуванні постраждалих із політравмою
Сучасні способи профілактики та лікування синдрому діабетичної стопи
Доцільність диференційованого вибору парентерального харчування у хворих в критичному стані
Сучасні досягнення комплексної інфузійної терапії у фтизіатричній практиці для корекції порушень внутрішньопечінкової гемодинаміки
Вплив L-аргініну на феномен ішемічного прекондиціонування у хворих стабільною стенокардією напруги
Інфузійна антибіотикотерапія в лікуванні хірургічних хворих з гнійно-септичними захворюваннями
Мультимодальна аналгезія раннього поопераційного періоду при різних критеріях тяжкості операцiйних втручань. Застосування парацетамолу
Новые аспекты разработки инфузионных препаратов на основе криоконсервированной кордовой крови. Бабийчук Л.А., Зубов П.М., Рязанцев В.В., Зубова О.Л.
Рівень фактора некрозу пухлин(TNF) і фібриногену в плазмі крові хворих на неходжкінські лімфоми селезінки як можливі показники для корекції мікроциркуляторного русла. Барілка В.А., Матлан В.Л
Інфузійна та інотропна терапія хворих в критичних станах під час проведення сеансів гострого гемодіалізу. Білий В.П., Левченко О.І., Капустян С.В.