I International Congress on Infusion Therapy Proceedings

Індивідуальні механізми кардіогенного шоку у хворих на гострий інфаркт міокарда як передумова до корекції лікування
Інфузійна терапія при деяких інфекційних хворобах
Інфузійна терапія в клініці внутрішніх хвороб
Принципові засади системного забезпечення індивідуалізації інфузійної терапії
Сучасна інфузійна терапія критичних станів у дітей. Відкривають нові інфузійних препаратів нові терапевтичні можливості?
Сучасні уявлення про фізіології та патології ендотелію судин головного мозку
Використання інфузійних препаратів для корекції метаболічного ацидозу
Ускладнення інфузійної терапії
Інфузійна терапія в корекції порушень гомеостазу при хворобах нирок
Можливості поєднаної детоксикаційної терапії хронічних хворих в умовах бальнеологічних курортів
Інфузійна терапія у пацієнтів хірургічного профілю
Патогенетичні принципи інфузійної терапії при патології печінки у дітей: історія і перспективи
Дезінтоксикаційна та метаболічна терапія при вірусних гепатитах у дітей
Застосування препаратів на основі гідроксиетилкрохмалів при лікуванні хворих з опіковим шоком
Можливості та перспективи подальшого розвитку позагоспітальної гематологічної допомоги (організаційні, клінічні, економічні та соціальні аспекти)
До питання створення інфузійних розчинів з фізіологічними буферами
Інфузійна терапія як обов'язковий компонент в комплексній терапї хворих на гострий панкреатит
Корекція стану мікроциркуляторного русла і запальних процесів при захворюваннях організму препаратом Латрен
Обгрунтування створення препарату для парентерального харчування – Глюксилу
Новий комбінований інфузійний препарат кардіотропної дії