I-й Міжнародний конгрес з інфузійної терапії Матеріали конгресу

ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КАРДІОГЕННОГО ШОКУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО КОРЕКЦІЇ ЛІКУВАННЯ. Приходько Н.П. , Черевко О.А., Скалянський Є.В. , Каратаєв О.Г.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДЕЯКИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ. Печінка А.М.
Инфузионная терапия в клинике внутренних болезней. Фещенко Ю.И., Гуменюк Н.И.
ПРИНЦИПОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ. Бігуняк В.В., Дем'яненко В.В. , Бадюн О.Я.
СОВРЕМЕННАЯ ИНФУЗИОНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ. ОТКРЫВАЮТ ЛИ НОВЫЕ ИНФУЗИОНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ? Георгиянц М.А., Корсунов В.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА. Головченко Ю.И., Трещинская М.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФУЗИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА. Горовенко Н.Г., Гуменюк Н.И., Деркач H.H.
ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ. ДЕРКАЧ H.H.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ В КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ХВОРОБАХ НИРОК. Іванов Д.Д., Кушніренко С.В.
МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАНОЇ ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ ХВОРИХ В УМОВАХ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТІВ. Лемко І.С., Гайсан М.О., Попович Є.В.
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Маленко А.Ю., Коровкин М.В., Залюбовский В.И., Ляшок А.Л.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ: ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ. Рикало H.A.
ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНА ТА МЕТАБОЛІЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ У ДІТЕЙ. Рикало H.A.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИЕТИЛКРОХМАЛІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ОПІКОВИМ ШОКОМ. Цапенко В.І., Слюсаренко С.О, Красюк В.Я., Осауленко П.М.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ). Цыба Н.Н.
ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ З ФІЗІОЛОГІЧНИМИ БУФЕРАМИ. Шлапак І.П., Борисенко Т.А., Коритнюк P.C., Давтян Л.Л.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПЇ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ. Шлапак І.П., Міщенко Д.Л., Титаренко Н.В.
КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНИЗМА ПРЕПАРАТОМ ЛАТРЕН. Яковлев А.Б., Игрунова H.H.
ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ — ГЛЮКСИЛУ. Новак В.Л., Кондрацьний Б.О., Тушницьний О.М., Панас О.М., Качмарик Д.Л., Євстахевич І.Й., Чабан В.Є., Запотоцька
НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНФУЗИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КАРДИОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ. Алмакаева Л.Г., Бегунова Н.В.