Results of the III International Congress on Infusion Therapy Proceedings

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЗИВНЫХ И НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЪЕМНОЙ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ОНКОБОЛЬНЫХ. Краснос
ДОНОРСТВО ПЛАЗМЫ КРОВИ В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Корж А. В., Выдыборец С. В.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ТОКСИЧНИМ ГЕПАТИТОМ НА ФОНІ ВВЕДЕННЯ НОВОГО ІНФУЗІЙНОГО РОЗЧИНУ HAES-LX-5% Кондрацький Я.Б., Качмарик Д.Л., Панас О.М., Винарчик М.Й
ВПЛИВ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ КЕТОНОВИХ ТІЛ В КРОВІ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ (ЦД) 2 ТИПУ. Кондрацька І.М., Маньковський Б.М.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ОПІКОВОГО ШОКУ. ЩО НОВОГО? Козинець Г.П., Сорокіна О.Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАТРЕНУ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНІ ПНЕВМОНІЇ. Коваленко С.В., Кізлик С.В., Капорін О.І.
ТРАНСФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ТЯЖКООБПЕЧЕНИХ ДІТЕЙ ДО ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ. Коваленко О.М., Козинець Г.П., Коваленко А.О., Боярська Г.М.
СУЧАСНІ ПИТАННЯ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З НЕВІДКЛАДНИМИ ХІРУРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ. Клигуненко О.М., Кравець О.В.
РЕОСОРБИЛАКТ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ МИНИ-ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА. Капшитарь А.В.
РЕИНФУЗИЯ КРОВИ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ. Капшитарь А. В.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ У РАНЕНЫХ В ЗОНЕ АТО. Йовенко И.А., Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Кузьмова Е.А.
АКТУАЛЬНІСТЬ АУДІОМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ У ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ПРОТЯГОМ ІНТЕНСИВНОЇ ФАЗИ ОСНОВНОГО КУРСУ ХІМІОТЕРАПІЇ. Ігнатьєва В. І., Святненко В. А., Линник Л. П.
АУДІОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ РЕОСОРБІЛАКТ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ. Ігнатьєва. В. І., Гуменюк
МАЛООБЪЕМНАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ЭФФЕРЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ПАНКРЕАТИТА. Исмаилов Е.Л., Ералина С.Н.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ. Зозуля І.С., Волосовець А.О., Зозуля А.І.
МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ГЕМОРЕОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ З КОМПЛЕКСНОЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ІНФУЗІЙНОГО ВВЕДЕННЯ. Жарінова В.Ю.
ТРАНCФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ З ДИСЕМІНОВАНИМ ВНУТРІШНЬОСУДИННИМ ЗСІДАННЯМ КРОВІ (ДВЗ). Євстахевич І.Й., Виговська Я.І., Євстахевич Ю.Л., Семерак М.М., Дяків Г.Л.
ДОНАТОР ОКСИДА АЗОТА ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. Ералина С.Н., Исмаилов Е.Л., Текесбаев К.Ж.
МАЛООБЪЕМНАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ЭТАПЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. Ералина С.Н., Исмаилов Е.Л., Абдр
ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОФОБНОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТРАНСФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ. Дульцева Н.А., Мадич С.Є., Шурко Н.О., Даниш Т.В., Даниш О.Й.