Results of the III International Congress on Infusion Therapy Proceedings

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ. Андріяка А. О., Видиборець С.В.
СИНДРОМ ГОСТРОГО ТРАНСФУЗІЙНОГО УШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ. Видиборець С.В.
ВПЛИВ L-АРГІНІНУ НА ПЕРЕБІГ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА. Шапошник О.А, Шевченко Т.І., Кудря І.П., Сорокіна С.І.
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ЛЕЧЕНИЯ СЕПСИСА. Черний В.И., Куглер С.Е.
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ПЕРИТОНІТ. Чурпій І. К.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ШЛЯХОМ ІНФУЗІЙНОГО ВВЕДЕННЯ ТІВОРТІНУ. Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В., Сем’янів І. О., Підвербецька О.В.
ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ТРОМБО-ГЕМОРАГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ГЕМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Старіков А.В.
ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГЕМОРАГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ. Старіков А.В.
ВИПАДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕІНФУЗІЇ КРОВІ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ СЕЛЕЗІНКИ. Слободян І.В.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ PRE-DEMAND ПРИ ПОРУШЕННЯХ МЕТАБОЛІЗМУ ПРОТЕЇНІВ ТА ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА АБДОМІНАЛЬНИЙ СЕПСИС. Сидорчук Р.І., Хомко О.Й., Плегуца О.М., С
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ ВУГЛЕВОДІВ ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ СЕПСИСІ: ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ. Сидорчук Р.І., Плегуца О.М., Сидорчук Л.П., Попович А.І., Пле
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ З НАДКРИТИЧНИМИ ОПІКАМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РОЗЧИНУ «ГЕКОТОН» В КОМПЛЕКСНІЙ ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНІЙ ТЕРАПІЇ. Нагайчук В.І.
АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ АКУШЕРСЬКИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ. КЛІНІЧНА ОЦІНКА. Місюра А.Г.
РЕГІДРАТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ З ДІАРЕЙНИМ СИНДРОМОМ. Малий В.П., Шепилєва Н.В.
РЕГУЛЯЦІЯ ПЕРЕДНАВАНТАЖЕННЯ І ЇЇ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ І СИСТЕМНУ ГЕМОДИНАМІКУ. Лоскутов О.А.
ГЕМОЛІЗ ПІДВИЩУЄ АКТИВНІСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ. Лановенко І.І.
ТРАНСФУЗІЇ ВІДМИТИХ ЕРИТРОЦИТІВ. Кучер О. В., Видиборець С. В., Гайдукова С.М., Мороз Г. І., Дерпак Ю. Ю., Замковий А. Д., Заневська Л. Й.
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В ПЕРИПАРТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ. Клигуненко О.М., Седінкін В.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДОНАТОРОМ ОКСИДА АЗОТА ТИВОРТИНОМ У БЕРЕМЕННЫХ С МНОГОРОЖДЕНИЕМ И АНЕМИЕЙ. Камилова М.Я., Ишан-Ходжаева Ф.Р., Джумаев Ф.Т.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ (ОГЛЯД ЗВІТУ INTERNATIONAL FLUID OPTIMIZATION GROUP, 2015 Р.) Йовенко І.О., Балака І.В., Коренюк Д.Є., Кобезька О.Г.