Results of the III International Congress on Infusion Therapy Proceedings

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД ДОНОРІВ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2011-2015 РОКИ. Потьомкіна Г.О., Миськів І.М., Мосінг Я.Ф., Паробецька І.М.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА РАК КАРДІАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА ПІСЛЯ ПРОКСИМАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ Примак С.В., Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Є
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ СОРБІТОЛУ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ СТРАВОХОДУ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ Примак
РОЗМОРОЖЕНІ ВІДМИТІ ЕРИТРОЦИТИ ТА ЇХ МІСЦЕ В КОМПОНЕНТНІЙ ГЕМОТЕРАПІЇ. Орлик В.В., Тушницький О.М., Винарчик М.Й.
КОМПОНЕНТНА ГЕМОТЕРАПІЯ – СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ КЛІНІЧНОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ. Орлик В.В., Кондрацький Б.О., Тушницький О.М.
СКРИНІНГ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ ЯК ОСНОВА ВІРУСНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСФУЗІЙНОЇ МЕДИЦИНИ. Новак В.Л., Шурко Н.О., Миськів І.М.
СТАН СЛУЖБИ КРОВІ УКРАЇНИ. ЩО РОБИТИ ? Новак В.Л., Кондрацький Б.О.
ПРОФЕСОР Б.В. КАЧОРОВСЬКИЙ (до 90-річчя з дня народження ). Новак В.Л., Берг Л.Є.
ТІВОРТІН У СКЛАДІ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З КАРДІОРЕНАЛЬНИМ СИНДРОМОМ. Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Паламар Б.І., Пасько І.В.
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КОМПОНЕНТІВ ТА ПРЕПАРАТІВ КРОВІ В УКРАЇНІ. Мосінг Н.Ф., Білозор О.Р.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКИ ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ РОЗРОДЖЕННІ. Місюра А.Г.
РЕОСОРБІЛАКТ У СУПРОВІДНІЙ ІНФУЗІЙНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ. Лукавецький Л.М., Сімонова М.І., Везденко Л.О., Кондрацький Б.О., Масляк З.В.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ОНКОХИРУРГИИ. Лесной И.И.
О ВКЛАДЕ АКАДЕМИКА А.А. БОГОМОЛЬЦА В РАЗВИТИЕ ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ. Лановенко И.И.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПЛАЗМАФЕРЕЗОМ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕОСОРБІЛАКТУ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ЕКСФУЗІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА Т-КЛІТИННУ ЛІМФОМУ ШКІРИ. Курган Д.М., Кокоруз М.В., Курган М.Г., Костик
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОЇ ГІПОТЕНЗІЇ ПРИ НИЗЬКОПОТОКОВІЙ АНЕСТЕЗІЇ СЕВОФЛЮРАНОМ У ПАЦІЄНТІВ З СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Кунатовський М.В., Дубров С.О., Тарасенко С.О.
ПЕРИОПЕРАЦІЙНИЙ ГЕМОДИНАМІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ФЕОХРОМОЦИТОМ. Кунатовський М.В., Дубров С.О., Ларін О.С., Товкай О.А.
РОЛЬ ПЛАЗМОЗАМЕНИТЕЛЕЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ПОСЛЕ ТОРАКОТОМИЧЕСКИХ ОПРЕАЦИЙ. Красносельский Н. B., Крутько Е.Н., Юрченко О.Н., Панченко О.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ В ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. Красносельский Н. B., Крутько Е.Н., Середенко В.Г.
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПРИ СВЕРХРАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. Красносельский Н.B., Крутько Е.Н., Плетнева А.В.