Results of the III International Congress on Infusion Therapy Proceedings

NEW PROCESSING FOR ISOLATION AND PURIFICATION OF COAGULATION FACTOR IX. Dultseva N., Danysh T.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ ГАСТРЕКТОМІЇ У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г.,
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ КСИЛІТОЛУ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ХВОРИХ НА РАК АНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА ПІСЛЯ СУБТОТАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА.
FREE HEPARIN BLOOD PLASMA OF PATIENTS WITH POLYCYTHEMIA VERA AND INCIDENCE OF NEUROLOGICAL CEREBRAL SYMPTOMS. Gaidukova S.N., Tkachenko E.V., Bublij Y.S.
ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ. Баранов И. В., Новиков С.П., Белозорова А.К., Бородина И.А., Василишин А.В., Дубова В.М., Кириллова Л.А., Фролов К.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРОЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОЇ КРОВОТЕЧІ. Антоненко О.М., Устименко О.Г., Дудка Р.О., Онищенко М.В.
Матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу з інфузійної терапії