Results of the III International Congress on Infusion Therapy Proceedings

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ ХВОРИМ ГЕМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. КОСТИК Х.Я., НОВАК В.Л., КОНДРАЦЬКИЙ Б.О.
ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ. Яремчук Т.П., Коржинська Р.Д., Юрчук О.І., Паєнок В.О., Півень О.І.
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВІРУСБЕЗПЕЧНОГО ПРЕПАРАТУ ФАКТОРА VIII ЗГОРТАННЯ КРОВІ. Шурко Н.О., Даниш Т.В., Войціцький Ю.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Чебанов К.О, Новиков С.П., Белозорова А.К., Бородина И.А., К
ЗМІНИ ОБМІНУ ВУГЛЕВОДІВ ЗА ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ. Хомко О.Й., Сидорчук Р.І., Сидорчук Л.П., Хомко Б.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІІ СИСТЕМИ ПЕРВИННОГО ГЕМОСТАЗУ НА МЕХАНІЧНУ ТРАВМУ. Хомко О.Й., Сидорчук Р.І., Сидорчук Л.П., Хомко Б.О.
ІНФУЗІЙНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯКИХ ТКАНИН НА ФОНІ ОБТЯЖЕНОГО ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ХВОРИХ. Хомко О.Й., Сидорчук Р.І., Сидорчук Л.П., Охрімовська А.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ SLEEVE GASTRECTOMY В ЛІКУВАННІ ОЖИРІННЯ ПРИ СУПУТНЬОМУ ГІПОТИРЕОЗІ. Ткачук І. І., Цикун Д.В., Конончук К.В.
БІЛАТЕРАЛЬНА БЛОКАДА ПОВЕРХНЕВОГО ШИЙНОГО СПЛЕТІННЯ ПРИ ТИРЕОЇДЕКТОМІЯХ У ПАЦІЄНТІВ З ТИРЕОТОКСИКОЗОМ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПІОЇД-ЗБЕРІГАЮЧОГО ТА АНТИЕМЕТИЧНОГО КОМПОНЕНТІВ. Тарасенко С.О., Д
ГЕКОТОН В ПРОФІЛАКТИЦІ ТУРП-СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ДОБРОЯКІСНОЮ ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ. Степанчук М.М., Атмажитов В.М., Малей В.П., Вєтрова Л.О., Попок П.М., Яковишина Л.В.
ПОТРЕБА В ТРАНСФУЗІЙНИХ ГЕМОСТАТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ З ІНГІБІТОРОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИТРУ, ТИПУ ІНГІБІТОРУ ФАКТОРА VIII(IX), НАЯВНОСТІ АФЛА (ВА) ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАН
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНФУЗІЙНУ ТЕРАПІЮ СЕПТИЧНОГО ШОКУ У ХВОРИХ З ГЛИБОКИМИ ПОШИРЕНИМИ ОПІКАМИ. Сорокіна О.Ю., Козинець Г.П., Філіп Ж.В.
AMINOTRANSFERASE ACTIVITY UNDER ABDOMINAL SEPSIS: MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME. Sydorchuk R.I., Khomko O.Y., Sydorchuk L.P., Plehutsa O.M.
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ М’ЯКИХ ТКАНИН НА ФОНІ ОБТЯЖЕНОГО ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ХВОРИХ. Сидорчук Р.І., Хомко О.Й., Сидорчук Л.П., Плегуца О.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ГЕК 130/04 У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ. Семененко А.І., Кондрацький Б.О, Кобеляцький Ю.Ю., Семененко Н.О.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ. Сериков К.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А., Сидь Е.В., Филимонова И.В.
ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. Селюк М.Н., Козачок Н.Н., Селюк О.В., Андронов Я.В., Мрачко В.А.
ПРОФІЛАКТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ ТРАНЕКСАМОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ КРОВОВТРАТИ ПРИ ТРАНСУРЕТРАЛЬНІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПРОСТАТИ. Салькова О.В., Бондаренко І.І., Попок П.М., Андрійчук А.В., Яковишина Л.В.
АNALYSIS OF CLINICAL AND GENETIC MARKERS OF THE RISK OF TOXIC COMPLICATIONS IN THE TREATMENT OF NON-HODGKIN’S LYMPHOMA. Salah A.A. Abushanab, Rossokha Z., Vydyborets S., Gartovska I., Kyriach
АНАЛІЗ СКРИНІНГУ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ НА МАРКЕРИ ГЕПАТИТІВ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2011-2015 РОКИ. Потьомкіна Г.О., Миськів І.М., Мосінг Я.Ф., Паробецька І.М.