ІІ-й Международный конгресс по инфузионной терапии Материалы конгресса

Резолюція ІІ Міжнародного конгресу "Сучасні досягнення інфузійної терапії"
Інфузійна та медикаментозна терапія при знеболюванні з приводу гострої кишкової непрохідності. Байда В.Г.
Дезинтоксикационная терапия реосорбилактом в комплексном лечении больных крапивницей. Бездетко Т.В., Польщикова С.Л., Хохуда О.Н., Шмидт А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ. Бобрицька В.В.
ТРАНСФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОМУ СИНДРОМІ. Бойко О.І., Виговська Я.І., Котлярчук К.Б., Дзісь І.Є., Масляк З.В.
Поетапне застосування препарату Тівортін та Tівортін аспартат в комплексному лікуванні хворих з ішемічним інсультом. Бреус-Яворська О.П., Голуб-Яворська І.Г., Яворський О.П.,Кичай-Яворська В
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ ГЕМОДИЛЮЦИОННОЙ КОАГУЛОПАТИИ. Буланов А.Ю.
Клініко-рентгенологічна ефективність застосування кверцетину з полівінілпіролідоном у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. Бутов Д.О., Степаненко Г.Л., Рогачевсь
Порівняльна оцінка методик виготовлення фармакоцитів (еритроцитарних тіней) для інфузійного введення антибіотиків. Вільцанюк О.О.
Фармакодинамика реосорбилакта при лечении геморрагического и травматического шока. Глумчер Ф.С., Чернышев В.Н.
Переливание эритроцитов в гематологической клинике. Городецкий В.М., Алексанян М.Ж., Журавлёв В.В., Зингерман Б.В.
ДО ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ГІДРОКСИЕТИЛКРОХМАЛЮ. Гудзь Н.І., Калинюк Т.Г., Корецька А. М.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГЛЮКОЗОЛАКТАТНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ. Гудзь Н.І., Коритнюк Р.С.
ОДЕРЖАННЯ АФІННИХ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ TOYOPEARL ДЛЯ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО РОЗДІЛЕННЯ БІЛКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ПЛАЗМИ КРОВІ. Даниш Т.В., Вороняк М.І.
Розробка методів визначення активності факторів згортання в концентратах при фракціонуванні плазми крові. Даниш Т.В., Вороняк М.І., Мадич С.Є., Дульцева Н.А.
ТЕСТУВАННЯ АКТИВНОСТІ ФАКТОРІВ ЗГОРТАННЯ КРОВІ – ВИБІР МЕТОДУ. Даниш Т.В., Пакиш Б.В., Новак В.Л.
Досвід використання Тівортіну для лікування онкологічних хворих після оперативних втручань у відділенні реанімації Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Дацюк Л.В., Огінс
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА. Дейнега В.Г.
Особливості клінічного застосування тівортіну у пацієнтів із ревматоїдним артритом. Дідик Н.В., Лисунець О.В.
ІНФУЗІЙНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ТРАНСУРЕТРАЛЬНІЙ РЕЗЕКЦІЇ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПРОСТАТИ. Довбиш М. А., Міщенко О. М., Довбиш І.