Тези Конгресу з інфузійної терапії опубліковані в журналі «Інфузія & Хіміотерапія»

Шановні учасники! Тези доповідей, які були отримані в рамках проведення IV Міжнародного конгресу з інфузійної терапії, опубліковані в онлайн-версії журналу «Інфузія & Хіміотерапія» від 11 жовтня.

З усіма матеріалами можна ознайомитися на офіційному сайті журналу. Відзначимо, що всім тезам були присвоєні цифрові ідентифікатори DOI.

Науковий журнал «Інфузія & Хіміотерапія» був заснований в 2018 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23573-13413ПР. ISSN 2663-0338. DOI 10.32902/2663-0338.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань, затверджених Атестаційною колегією (раніше Вища атестаційна комісія, ВАК) Міністерства освіти і наук України.