Програма конгресу

Секція фтизіатрів

10:00 - 12:00     Тематичний блок 1:
Модератор
Литвиненко Наталія Анатоліївна (Київ, Україна)
Д.мед.н. завідувач відділу ХРТБ та національного тренінгового центру з питань туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». Національний експерт з питань туберкульозу, член міжнародних товариств щодо питань захворювань легень (TB Union, ERS)
10:00 - 10:30
Петренко Тетяна Ігорівна (Новосибірськ, Росія)
Д.мед.н., вчений секретар, керівник відділу прикладних наукових досліджень Новосибірського науково-дослідного інституту туберкульозу МОЗ Росії, проф. кафедри туберкульозу ФПК та ППЛ Новосибірського Державного медичного університету
10:30 - 11:00
Литвиненко Наталія Анатоліївна (Київ, Україна)
Д.мед.н. завідувач відділу ХРТБ та національного тренінгового центру з питань туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». Національний експерт з питань туберкульозу, член міжнародних товариств щодо питань захворювань легень (TB Union, ERS)
11:00 - 11:30
Ровіна Русламі (Бандунг, Індонезія)
Д.мед.н., завідувач кафедри фармакології та терапії медичного факультету Університету Паджаджаран, Бандунг, Індонезія.
11:30 - 12:00
Сенько Юлія Олександрівна (Київ, Україна)
К.мед.н., старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»
12:00 - 14:00     Перерва на обід
14:00 - 15:30     Тематичний блок 2:
ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА СУПУТНІ ВАЖКІ СТАНИ
Модератор
Литвиненко Наталія Анатоліївна (Київ, Україна)
Д.мед.н. завідувач відділу ХРТБ та національного тренінгового центру з питань туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». Національний експерт з питань туберкульозу, член міжнародних товариств щодо питань захворювань легень (TB Union, ERS)
14:00 - 14:30
Тодоріко Лілія Дмитрівна (Чернівці, Україна)
Професор, д.мед.н., завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського ДМУ
14:30 - 15:00
Бутов Дмитро Олександрович (Харків, Україна)
Д.мед.н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського НМУ
15:00 - 15:30
Аналіз проміжних результатів клінічного дослідження INVENT-1: відкритого, рандомізованого, багатоцентрового дослідження ефективності, безпеки та переносимості схем з використанням препаратів для внутрішньовенного та перорального введення в інтенсивній фазі лікування у пацієнтів з поширеним деструктивним туберкульозом легень з бактеріовиділенням
Денисов Олексій Сергійович (Київ, Україна)
Виконавчий директор ГС "Асоціація з інтенсивного лікування важких інфекційних хвороб INCURE", лікар-фтизіатр