Тези
Афінна хроматографія в промисловій очистці плазмових протеїнів – тенденції на майбутнє. Дульцева Н.А.

Застосування афінної хроматографії у сучасних схемах промислового фракціонування плазми наштовхується на дві проблеми.

Скачати
Особливості клінічного застосування тівортіну у пацієнтів із ревматоїдним артритом. Дідик Н.В., Лисунець О.В.

Враховуючи поширеність та особливості перебігу ревматоїдного артриту (РА) серед населення України, на сьогоднішній день, надзвичайно актуальним залишається питання його лікування та профілактики розвитку, пов’язаних з даним захворюванням, ускладнень.

Скачати
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА. Дейнега В.Г.

К неотложным состояниям в практике семейного врача (врача общей практики) можно отнести состояния больных (пострадавших) при тяжелых травмах, отравлениях, ранениях, кровопотерях, острых заболеваниях, приводящих к нарушению жизненно важных функций ...

Скачати