Статті
Дифференцированный подход к лечению больных с пищевыми токсикоинфекциями. Малый В.П., Гололобова О.В.

В статье представлены данные по основным аспектам пищевых токсикоинфекций (ПТИ), поданы собственные наблюдения за течением заболевания. Освещены вопросы терапии больных в зависимости от степени тяжести заболевания.

Скачати
РОЛЬ РЕОСОРБІЛАКТУ В ЛІКУВАННІ ГІПОКСІЇ ПАРЕНХІМИ НИРОК ПРИ ПІЄЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. Лук’яненко Н.С., Кенс К.А., Короляк О.Я.

У роботі викладені результати дослідження впливу Реосорбілакту® на показники, що відображають наявність тканинної гіпоксії паренхіми нирок у дітей раннього віку, хворих на гострий пієлонефрит.

Скачати
Контрольована периопераційна інфузійна терапія у хворих з ІХС та серцевою недостатністю. Лисенко В.Й., Ляшок А.Л., Карпенко Є.О., Маленко А.Ю.

У статті проведено аналіз варіантів інтраопераційної інфузійної терапії у хворих з ІХС та серцевою недостатністю. На підставі вивчення показників гемодинаміки, ЕКГ, біомаркерів ішемії міокарда та серцевої недостатності доведено...

Скачати
Упереджуюча інфузійна терапія при операціях в умовах реґіонарної анестезії у хворих з діабетичною кардіоміопатією. Лисенко В.Й., Голяніщев М.О.

Продемонстровано ефективність упереджуючої інфузійної терапії у профілактиці гострої ішемії міокарда у хворих із синдромом діабетичної стопи у периопераційному періоді.

Скачати
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ФОРМИ L-АРГІНІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ НИРОК ІI І ІІI СТУПЕНЯ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ. Курята О.В., Фролова Є.О.

Мета роботи – оцінити ефективність застосування L-аргініну в корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ХХН ІІ і ІІІ стадії у поєднанні з ІХС та вплив цієї терапії на рівень добової протеїнурії.

Скачати